09/11/2016

Ispravlja─Źi – izvori za napajanje

Jedan od osnovnih sklopova u elektronici koji se upotrebljavaju da bi se ure─Ĺajima koji rade na jednosmernu struju omogu─çilo da budu priklju─Źeni na mre┼żu sa naizmeni─Źnom stujom (umesto na baterije ili akumulator). Oni su napravljeni da pretvore mre┼żni naizmeni─Źni napon u elektri─Źno izolovani jednosmerni napon ─Źija je vrednost takva da odgovara potrebama ure─Ĺaja koji se napaja. U osnovi, izvor za napajanje se sastoji od kombinacije transformator-ispravlja─Ź-filter, ─Źemu se mo┼że dodati i sklop za regulaciju napona. Transformator se koristi za pretvaranje naizmeni─Źnog mre┼żnog napona na pogodniju vrednost tako─Ĺe naizmeni─Źnog napona koji je izolovan od mre┼że, a kombinacija ispravlja─Ź-filter se koristi za pretvaranje ovako dobijenog napona u jednosmerni.

ispravljac1

Tri najzna─Źajnije odlike transformatora su: napon na sekundaru, snaga i faktor regulacije.

Napon na sekundaru se uvek izra┼żava kao efektivna vrednost kod pune nazivne snage. Nazivna snaga se navodi u VA (volt-amperima) ili W(vatima). Tako, transformator od 12V i 20W ima efektivni napon od 12V kada ima snagu od 20W.

Kada se ukloni optere─çenje ( i snaga opadne na nulu ), napon na sekundaru ─çe porasti za neku vrednost odre─Ĺenu faktorom regulacije. Na primer, izlazni napon transformaora od 12V sa faktorom regulacije od 10% (┼íto je tipi─Źna vrednost faktora regulacije) ─çe porasi na 13,2V kada transformator nije optere─çen.

Tako─Ĺe, vrlo je va┼żno uo─Źiti da efektivna vrednost napona na sekundaru nije ista kao i izlazni napon celog izvora za napajanje. U stvari, jednosmerni punotalasni ispravljeni napon je 1,41 puta ve─çi od efektivnog napona na sekundaru (ako zanemarimo gubitke na ispravljanju), koji se upu─çuje na ispravlja─Ź. Na taj na─Źin bi transformator sa jednim izvodom efektivnog napona 12V i faktora regulacije 10% davao oko 16,9V pri punoj snazi, odnosno oko 18,6V bez optere─çenja.

Kada se uzmu u obzir gubici pri ispravljanju, izlazni napon ─çe biti ne┼íto ni┼żi. U slu─Źajevima kada se koristi mosni spoj (Grecov spoj) taj gubitak je 1,2V. Ispravlja─Źki elementi (diode) bi morali da budu dimenzionisani bar za 10% ve─çu struju od jednosmerne struje koju daje ispravlja─Ź.

Filterski kondenzator

Uloga filterskog kondenzatora je da smanji talasnost jednosmernog napona. Najzna─Źajnije karakteristike kondenzatora su njegov radni napon i kapacitet. Radni napon mu mora biti ve─çi od izlaznog napona neoptere─çenog izvora za napajanje. Kapacitet odre─Ĺuje stepen talasnosti (napon brujanja) koji se pojavljuje kod izlaznog napona kada je priklju─Źen potro┼ía─Ź. Napon brujanja je upravo srazmeran struji optere─çenja, a obrnuto srazmeran kapacitetu filtarskog kondenzatora i pribli┼żno se mo┼że izra─Źunati kao:

gde je Ubr napon brujanja u voltima, I struja u miliamperima, a C1 kapacitet u mikrofaradima.