31/10/2014

Instalacija elektronskih sertifikata

Instalacija elektronskih sertifikata za potrebe rada na portalima Poreske uprave i Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja. Takođe pomažemo prilikom instalacija sertifikata za e-banking.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja kontaktirajte nas na broj: 015/347-977.